Rapporteer

Overig te huur, Almere, De Paal

De foto is afkomstig van Google Streetview en kan onjuist zijn:
  • 195101
  • Overig
  • 13.800 Euro

Overig in de verhuur in Almere

Locatie

Bedrijventerrein ‘ [xxxxx] ’ in Almere Haven.

Aan de noordkant van Almere Haven bevindt zich het bedrijventerrein ‘ [xxxxx] ’ waar circa 29.000 m² bedrijventerrein door de gemeente Almere is uitgegeven. De kavelgroottes variëren van circa 500 m² tot circa 4.000 m² en zijn zeer goed bereikbaar per de auto, alsmede per openbaar vervoer.Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein ‘ [xxxxx] ’ heeft een directe verbinding met de rijksweg ‘A6’ (afritnr. 4) en ligt op circa 1 km afstand van deze rijksweg.

Per openbaar vervoer is het bedrijventerrein eveneens zeer goed bereikbaar. Op loopafstand bevindt zich een busstation met een directe verbinding naar het centraal station van Almere Stad, alsmede naar het busstation ‘het Oor’ met een rechtstreekse verbinding naar het Gooi, Amsterdam en Zeewolde.Omschrijving

Een bedrijfsruimte met een totale oppervlakte van circa 162 m². De ruimte op de begane grond bevindt zich op een zichtlocatie en is vanaf de Noorderdreef goed zichtbaar.Voorzieningen

De bedrijfsruimte worden opgeleverd in de huidige staat en zijn voorzien van:

- heater (collectieve verwarming);

- toilet;

- pantry;

- overheaddeur.Parkeren

Voor het pand bevinden zich parkeerplaatsen, deels gelegen op de openbare weg.Huurprijs

€ 1.150,00 per maand exclusief BTW.

De huurprijs is exclusief energie- en servicekosten.Energie- en servicekosten

Unit 14 heeft een collectieve verwarming: € 22,56 exclusief BTW per m² per jaar. (Hierin zijn de verwarmingskosten (d.m.v. tussenmeters) als voorschot begrepen.)BTW

Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.Huurtermijn

5 + 5 jaar.Huurbetaling

Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit.Huurcontract

De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).Huurprijsindexering

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.Zekerheidstelling

De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.Informatie

Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V.

Randstad 23-01, 1314 BN Almere

telefoon: [xxxxx] [xxxxx]

internet: [xxxxx]

Deze bedrijfsruimte ligt in Almere gemeente - klik hier voor meer informatie...