Deze advertentie hoort bij een verhuurdersprofiel
Rapporteer

Horeca, Almere, Markt

De foto is afkomstig van Google Streetview en kan onjuist zijn:
  • 178606
  • Horeca
  • 150 m2
  • 135 Euro/m2/jaar
Contactinformatie van verhuurder/verkoper:
Vanderlinden
Marian de Munnik - Van Stee
tel: (036) 54 86 593
m.demunnik@vanderlinden.nl

150 m2 horeca in Almere

WINKELRUIMTELocatie

Gelegen in het centrumgebied van Almere Haven. De winkel is gelegen aan de [xxxxx] in het kernwinkelgebied van Almere-Haven en schuin tegenover het multifunctionele centrum “Corrosia” met theater, bibliotheek, café en buurtcentrum.Bereikbaarheid

Het ‘centrum’ van Almere Haven is zeer goed bereikbaar met de auto. Het ‘centrum’ heeft een directe

verbinding met de rijksweg ‘A6’ (afritnr. 4) en ligt op circa 3 km afstand van deze rijksweg.Per openbaar vervoer is het ‘centrum’ eveneens zeer goed bereikbaar. Op loopafstand bevinden zich diverse busstations met een directe verbinding naar het centraal station van Almere Stad, alsmede naar het busstation ‘het Oor’ met een rechtstreekse verbinding naar het Gooi, Amsterdam en Zeewolde.Bestemming

Conform het vigerende bestemmingsplan “Centrum Almere Haven” geldt de bestemming “centrumdoeleinden” en is de ruimte primair bestemd voor detailhandel, kantoren, dienstverlening en horecabedrijven (ten hoogste categorie I). Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij graag naar de gemeente Almere.Object

Winkelruimte van circa 150 m² met een puibreedte van 5 meter. De ruimte wordt opgeleverd met een nieuwe winkelpui, nieuw stucwerk wanden en kolommen, een uitgevlakte vloer en (blok) verwarming.Parkeren

Parkeren kan in de directe omgeving.Beschikbaar

In overleg.Huurprijs

€ 135,00 per m² per jaar (€ 1.687,50 per maand exclusief BTW).Servicekosten

€ 15,-- per m² per jaar exclusief BTW.BTWHuurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de

toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.Huurtermijn

5 jaar gevolgd door 5 jaren. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.Huurbetaling

Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit.Huurcontract

De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken.Huurprijsindexering

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.Zekerheidstelling

De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.Voor nadere informatie en bezichtigingen

Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V.

Randstad 23-01

1314 BN Almere

tel: [xxxxx] e-mail: [xxxxx]

internet: [xxxxx]

Deze bedrijfsruimte ligt in Almere gemeente - klik hier voor meer informatie...