Privacy statement

Bedrijfspandenmatch ApS ("Bedrijfspandenmatch"), Mynstersvej, 1827 Kopenhagen, Denemarken, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer: CVR DK-36997761, telefoon 020-2622030, info@bedrijfspandenmatch.nl is op grond van de Deense wet de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze website.

Bedrijfspandenmatch streeft ernaar dat de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de relevante privacywetgeving verwerkt worden. Dit Privacy statement geldt voor de website www.bedrijfspandenmatch.nl onderliggende internetpagina’s (ook wel omschreven als "de zoekmachine") en geeft aan op welke wijze wij omgaan met de persoonsgegevens die wij via de zoekmachine verzamelen.

Hoe en welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via de zoekmachine, bijvoorbeeld om een account aan te maken om in ons aanbod van bedrijfsruimtes te zoeken of om bedrijfsruimtes aan te bieden. Daarvoor verwerken wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, gebruikersnaam, wachtwoord, feedback, advertentie-inhoud en informatie over de bedrijfsruimte die je zoekt of aanbiedt. Indien je een aankoop verricht via de zoekmachine, verwerken wij gegevens over de transacties, creditcardgegevens, betalingsgegevens, berichten die je verzonden hebt en andere interacties met de zoekmachine.

Ook verwerken wij je persoonsgegevens indien je je persoonlijke voorkeuren invult, waarmee wij ons aanbod beter op je behoeftes kunnen aanpassen of wanneer je een review schrijft op reviewwebsites, zoals bijvoorbeeld bij Trustpilot.

Daarnaast worden er automatisch persoonsgegevens verwerkt voor het technische en functionele beheer van de zoekmachine en om makkelijk gebruik van de zoekmachine mogelijk te maken. Voor dit doel verwerken wij bijvoorbeeld je IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de internetbrowser die je gebruikt en de tijd en duur van je bezoek aan de zoekmachine. Hiervoor gebruiken wij ook cookies. Meer informatie over cookies lees je hieronder.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?
Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

(i) om gebruik van de zoekmachine mogelijk te maken;

(ii) het faciliteren en optimaliseren van je bezoek aan de zoekmachine;

(iii) om de functionaliteit en de veiligheid van onze diensten en de zoekmachine te waarborgen;

(iv) de ontwikkeling en verbetering van de zoekmachine;

(v) om de bezoeker te identificeren en misbruik van de zoekmachine tegen te gaan;

(vi) het bieden van onze dienstverlening door e-mails met contactgegevens van gebruikers aan gebruikers die bedrijfsruimtes aanbieden respectievelijk gebruikers die bedrijfsruimtes zoeken aan te bieden;

(vii) voor het verzenden van systeem e-mails aan de bezoeker, zoals ten aanzien van het account van de bezoeker, het systeem van de zoekmachine en met betrekking tot de aan de bezoeker verleende of te verlenen diensten;

(viii) om het doen van aankopen via de zoekmachine mogelijk te maken;

(ix) voor marketingdoeleinden (hiervoor kunnen ook je reviews of de inhoud van je advertenties worden verwerkt);

(x) indien je hiervoor toestemming hebt gegeven of je hiervoor uitdrukkelijk hebt ingeschreven: om je e-mails te sturen met relevante bedrijfsruimteadvertenties met het laatste aanbod van bedrijfsruimtes respectievelijk relevante advertenties van bedrijfsruimte-zoekende gebruikers, afgestemd op je persoonlijke voorkeuren en om je te informeren over nieuwe functionaliteiten van de zoekmachine ("matchmails");

(xi) om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bedrijfspandenmatch ApS zal je voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van je informatie, tenzij Bedrijfspandenmatch ApS een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van je informatie voor het aanbieden en verlenen van haar diensten.

Indien je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking, heb je het recht deze te allen tijde in te trekken, door een bericht van die strekking te sturen naar support@bedrijfspandenmatch.nl. Bedrijfspandenmatch ApS zal na ontvangst van jouw bericht de verwerking die gebaseerd is op jouw toestemming stop zetten. Echter, iedere verwerking die plaatsvond voordat je jouw toestemming introk blijft een rechtmatige verwerking op basis van een geldige toestemming ten tijde van de verwerking. Bedrijfspandenmatch Aps is dus niet verplicht om de eerdere verwerkingen ongedaan te maken.

De door de gebruiker verstrekte informatie is toegankelijk voor Bedrijfspandenmatch ApS. Daarnaast worden contactgegevens en de informatie in advertenties van bedrijfsruimtegaanbiedingen en bedrijfsruimtezoekenden verstrekt aan andere gebruikers bijvoorbeeld per e-mail.

Wij kunnen je gegevens ook delen met door ons ingeschakelde derden, zoals onze hosting provider A/S ScanNet en onze aanbieder van analytische cookies. Deze derden mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken om hun diensten aan ons te kunnen leveren. Zij mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en aan hen worden vertrouwelijkheidsverplichtingen aangaande de gegevens opgelegd.

De door de gebruiker verstrekte informatie kan door Bedrijfspandenmatch ApS gebruikt worden om profielen op te stellen, zodat Bedrijfspandenmatch ApS het vraag en aanbod in de zoekmachine beter op elkaar kan afstemmen en relevante advertenties te kunnen tonen aan de gebruiker en derden. 

Bedrijfspandenmatch ApS heeft een beleid om open te zijn over de gebruikerservaringen met de zoekmachine. Indien de bezoeker, bijvoorbeeld op Trustpilot.nl, zijn/haar gebruikerservaring met Bedrijfspandenmatch ApS beschrijft, behoudt Bedrijfspandenmatch ApS zich het recht voor eventuele correspondentie tussen Bedrijfspandenmatch ApS en de gebruiker toe te voegen aan een eventuele reactie op deze beschrijving.

De informatie van de bezoeker en de handelingen die de bezoeker onderneemt op de zoekmachine, blijven opgeslagen zo lang als noodzakelijk is voor Bedrijfspandenmatch ApS, om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen tegenover de bezoeker of onder de toepasselijke wetgeving, maar in geen geval langer dan 1 jaar nadat de gebruiker zijn/haar account heeft verwijderd. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van een website, waardoor de website de browser, gebruiksvoorkeuren en andere informatie kan herkennen en onthouden. Cookies brengen geen schade toe aan je computer of bestanden op je computer. Lees meer over het gebruik van cookies door Bedrijfspandenmatch ApS in het Cookie Statement .

Andere websites
De zoekmachine kan verwijzingen, waaronder hyperlinks, naar andere (social media) websites bevatten. Bedrijfspandenmatch ApS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via de desbetreffende websites. Dit Privacy statement is niet van toepassing op deze websites. Indien je meer wilt weten over de verwerking van je persoonsgegevens via dergelijke websites, raden wij je aan het privacy beleid van de website die je bezoekt te raadplegen.

Beveiliging
Bedrijfspandenmatch ApS treft diverse beveiligingsmaatregelen waaronder een proactief en reactief risico management, veiligheids-en databeschermingstechnieken en veiligheidsbeoordelingen ter bescherming van je persoonsgegevens tegen verlies en misbruik.

Bedrijfspandenmatch ApS neemt passende maatregelen om de online veiligheid, de fysieke veiligheid, het risico van verlies van data en andere risico’s te hanteren, rekening houdend met de risico’s die verbonden zijn met de verwerking en de aard van de gegevens. De toegang tot de databases is beperkt waardoor alleen personen op "need-to-know" basis toegang tot je gegevens kunnen krijgen.

Jouw rechten
Ten aanzien van de informatie die Bedrijfspandenmatch ApS van je verzamelt en/of verwerkt, kun je de volgende rechten uitoefenen:

  • Recht op inzage: je kunt Bedrijfspandenmatch ApS vragen of zij gegevens van je verwerkt. Indien dat het geval is kun je inzage krijgen in je persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: indien jouw informatie onjuist is, kun je Bedrijfspandenmatch ApS verzoeken de informatie te verbeteren. Dit houdt tevens het recht in om onvolledige informatie aan te laten vullen, rekening houdende met het doel van de verwerking.
  • Recht op wissen: je kunt Bedrijfspandenmatch ApS verzoeken gegevens van je te wissen, bijvoorbeeld indien de informatie onrechtmatig wordt verwerkt, of indien je jouw toestemming hebt ingetrokken.
  • Recht op beperking van de gegevensverwerking: je kunt Bedrijfspandenmatch ApS verzoeken de verwerking van jouw gegevens te beperken, indien (i) de informatie onjuist is, (ii) de verwerking onrechtmatig is, (iii) het voor jou noodzakelijk is dat wij jouw gegevens na de bewaartermijn bewaren ten behoeve van een vordering van jou, of (iv) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en een verificatie van de belangenafweging bezig is.
  • Recht op bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je kunt in sommige gevallen Bedrijfspandenmatch ApS vragen een elektronisch bestand van jouw persoonsgegevens te verstrekken aan jou, of aan een derde partij indien dat technisch mogelijk is.


Indien je gebruik wilt maken van een van deze rechten, stuur dan je verzoek naar support@ bedrijfspandenmatch.nl.

Ook heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor het verzenden van matchmails en/of andere direct marketing e-mails. Indien je geen prijs stelt op mailings e.d., kun je je hiervoor op ieder moment afmelden via de afmeldlink in de e-mail of door een bericht te sturen naar support@bedrijfspandenmatch.nl. 

Let wel, Bedrijfspandenmatch ApS kan nog steeds systeem e-mails verzenden. Indien je Bedrijfspandenmatch ApS verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen, kan dit in bepaalde gevallen betekenen dat Bedrijfspandenmatch ApS niet langer diensten aan je kan leveren.

Bedrijfspandenmatch ApS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op je verzoek reageren. Indien toegestaan onder toepasselijk recht, kan Bedrijfspandenmatch ApS de reactietermijn met twee aanvullende maanden uitstellen indien dat noodzakelijk is wegens de complexiteit en het aantal verzoeken. Bedrijfspandenmatch ApS zal je informeren over het uitstel en de reden daarvan. Indien Bedrijfspandenmatch ApS jouw verzoek afwijst, zal zij de afwijzing motiveren in de berichtgeving.

Naast de bovengenoemde rechten heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door Bedrijfspandenmatch ApS, of over een afwijzing van jouw verzoek door Bedrijfspandenmatch ApS.

Indien je vragen of klachten hebt over dit Privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen via: support@bedrijfspandenmatch.nl.

Wijzigingen
Bedrijfspandenmatch ApS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Wij raden je daarom aan om dit Privacy statement regelmatig te lezen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.